Henri Chopin | Acetate

HC/ 1180
Henri Chopin
Untitled (Backdated), 1991
Ink on acetate paper
55 x 35 cm
1500.00€
HC/ 1179
Henri Chopin
Untitled (Backdated), 1991
Ink on acetate paper
55 x 35 cm
1500.00€
HC/ 1175
Henri Chopin
Untitled (Backdated), 1991
Ink on acetate paper
55 x 35 cm
1500.00€
HC/ 1174
Henri Chopin
Untitled (Backdated), 1991
Ink on acetate paper
55 x 35 cm
1500.00€
HC/ 1172
Henri Chopin
Untitled (Backdated), 1952 or 1958?
Ink on acetate paper
55 x 35 cm
1500.00€
HC/ 1170
Henri Chopin
à Prague (Backdated), 1965
Ink on acetate paper
55 x 35 cm
1500.00€
HC/ 1165
Henri Chopin
y'a encore des politiciens (Backdated), 1961
Ink on acetate paper
55 x 35cm
1500.00€
HC/ 1164
Henri Chopin
Untitled (Backdated), 1990
Ink on acetate paper
55 x 35 cm
1500.00€
HC/ 1163
Henri Chopin
Untitled (Backdated), 1970
Ink on acetate paper
55 x 35 cm
1500.00€
HC/ 1162
Henri Chopin
Mort du général, (Backdated), 1969
Ink on acetate paper
55 x 35 cm
1500.00 €
HC/ 1161
Henri Chopin
Untitled (Backdated), 1965
Ink on acetate paper
55 x 35 cm
1500.00€
HC/ 1159
Henri Chopin
Untitled (Backdated), 1952
Ink on acetate paper
55 x 35 cm
1500.00€
Add To Cart